امروز شنبه 30 دی 1396
فروش بخشي از قطعات اكسل عقب شامل كله گاوي، بك پليت، توپي                 ديدار صميمانه مديريت ارشد گروه توسعه سرمايه گذاري دَريك با استاندار محترم آذربايجانشرقي                 راه اندازى مجددا خط توليد، مونتاژ و تست ديزل ژنراتوردرمن در محل جديد                 بازديد مدير كل امور مالياتي استان از بنيان ديزل